Detaljplanen är fortfarande inte färdig. Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef på Västerviks kommun, berättar att planen håller på att tas fram.

Han hoppas att den ska vara färdig för samråd under första kvartalet i år och att den sedan kan antas någon gång på senhösten 2019, i alla fall innan årsskiftet.

Det som har försenat planen är att det har funnits dagvattenfrågor som måste lösas. Det behöver också göras en arkeologisk undersökning, eftersom platsen ingår i det fornlämningsområde som omfattar hela centrala Gamleby.

– Sedan har det också varit många turer fram och tillbaka hur det ska se ut, tillägger Niklasson.

Rolf Johansson på Bostadsbolaget säger att den första tidpunkten som de fick för antagande av detaljplanen var hösten 2017, men nu är det alltså hösten 2019 som gäller.

Fortfarande är det inte bestämt vilken typ av entreprenad det blir. Antingen blir det en som gör allt, både ritar och bygger, eller så delar man upp det.

Hela nedervåningen i den nya byggnaden, som får formen av ett U, kommer att bli hälsocentral.

Ovanpå hälsocentralen blir det ett särskilt boende med 72 lägenheter, i stället för de 70 som sagts tidigare. Huset kommer att byggas ihop med befintlig matsal och gympasal plus en äldre administrativ byggnad. De sistnämnda ska renoveras.

I samma område pågår för närvarande bygget av ett nytt trygghetsboende med 20 lägenheter, klara för inflytt i december 2019.